Tag search endometrioidný karcinóm so „sex-cord like“ štruktúrami a s hyalinizáciou