Vyhľadávanie podľa tagu endometrioidný karcinóm so „sex-cord like“ štruktúrami a s hyalinizáciou


Opísaný je prípad endometrioidného karcinómu tela maternice, so “sex-cord like” štruktúrami a hyalinizáciou. Šlo o tumor u 54-ročnej ženy s nízkym štádiom nádorového postihnutia. Histologicky...