Odbornosti / archív článkov

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Syfilis je ochorenie vyvolané spirochétou Treponema pallidum. Ochorenie prebieha v niekoľkých štádiách, pričom posledné terciárne štádium syfilisu nastáva približne o 10–20 rokov po infekcii asi...


An unusual case of bladder urothelial carcinoma that showed areas of adamantinoid (ameloblastoma-like) morphology is described. The tumor occurred in 69-ys-old patient. It was a...


Fibroepitelový stromálny polyp (FESP) sa zaraďuje k „orgánovo špecifickým“ mezenchýmovým léziám dolného genitálneho traktu u žien. Do tejto kategórie patrí ešte niekoľko nádorov s podobnou histomorfológiou a imu-nofenotypom. Najčastejšie...


Prezentujeme prípad prostatického adenokarcinómu s aberantnou expresiou p63 (PKAE). Išlo o tumor prostaty u 79-ročného muža, ktorý bol pre zvýšené PSA indikovaný na biopsiu prostaty....

Zobraziť viac