Kybernetika

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Kybernetické modely a ich simulácia nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v netechnických oblastiach ako medicína. Cieľom tohto článku je zhrnutie a prezentácia niektorých aplikácií kybernetiky pre...