Patológia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Úvod: Invazívna aspergilóza (IA) patrí medzi najčastejšie invazívne mykotické infekcie a predstavuje vážny problém v skupine imunokompromitovaných pacientov. V posledných rokoch sa však zvyšuje počet...


Úvod: Malobunkový karcinóm ovária hyperkalcemického typu je veľmi zriedkavý tumor mladých žien, ktorý bol nedávno zaradený do skupiny malígnych rhabdoidných tumorov. Opis prípadu a výsledky: Prezentovaný...


Pseudoglandulárne zmeny sú veľmi zriedkavým fenoménom, ktorý môžeme nájsť v melanocytových léziách. Príčiny ich vzniku ani prípadný klinický význam doposiaľ nie sú úplne známe. Opísané...


Teratómy patria medzi germinatívne nádory vyskytujúce sa v gonádach alebo extragonadálne. Ovariálne teratómy sú väčšinou benígne cystické nádory tvorené zrelými tkanivami vychádzajúcimi z jednej alebo...

Zobraziť viac