Endokrinológia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Prevalencia porúch mužskej a ženskej fertility je v súčasnosti veľmi vysoká, postihuje približne 10-15 % párov. Na stúpajúcom trende výskytu neplodnosti sa okrem iného podieľajú...