Cytológia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

An unusual case of bladder urothelial carcinoma that showed areas of adamantinoid (ameloblastoma-like) morphology is described. The tumor occurred in 69-ys-old patient. It was a...


Karcinóm krčka maternica patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenie u žien na Slovensku. Cytologická diagnostika má nezastupiteľnú úlohu v časnej detekcii pred rakovinových štádií. Detekcia ľahkých...


Primárne mucinózne karcinómy ovária sú pomerne vzácne novotvary patriace do kategórie tzv. nádorov z povrchového epitelu ovária. Histologicky sa jedná prevažne o karcinómy intestinálneho typu.  Z klinického hľadiska toto...


Steroid cell tumors are a group of sex cord-stromal tumors, which arise from ovarian stroma. Specialized stroma of the genital ridge is derived from sex cords...

Zobraziť viac