Cytológia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

V súčasnosti sú účinné metódy skríningu dostupné len pre niektoré nádorové ochorenia a vo všeobecnosti sú relatívne komplikované. Preto je potrebné vyvinúť jednoduché a presné...


An unusual case of bladder urothelial carcinoma that showed areas of adamantinoid (ameloblastoma-like) morphology is described. The tumor occurred in 69-ys-old patient. It was a...


Karcinóm krčka maternica patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenie u žien na Slovensku. Cytologická diagnostika má nezastupiteľnú úlohu v časnej detekcii pred rakovinových štádií. Detekcia ľahkých...


Primárne mucinózne karcinómy ovária sú pomerne vzácne novotvary patriace do kategórie tzv. nádorov z povrchového epitelu ovária. Histologicky sa jedná prevažne o karcinómy intestinálneho typu.  Z klinického hľadiska toto...

Zobraziť viac