Imunológia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Distribúcia ohnísk i trendy incidencie kliešťovej encefalitídy (KE) a lymskej boreliózy (LB) v krajoch Slovenska počas prvých dvoch dekád 21. storočia napriek spoločnému vektorovi kliešťovi...


Strongyloidiasis, a parasitic disease of humans caused by the Strongyloides nematode, was recently added to the list of neglected tropical diseases requiring control measures in...


Celosvetový výskyt pandémie SARS-CoV-2 urýchlil výskum vo viacerých oblastiach vedy, ktorého cenné výstupy a zistenia pomôžu v budúcnosti riešiť zdravotné výzvy v prípade výskytu nových...

Zobraziť viac