Odbornosti / archív článkov

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

  Úvod: Liečba pacientok s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) počas tehotenstva predstavuje aj v ére inhibítorov tyrozínkináz (TKI) dôležitú výzvu nielen z pohľadu klinického lekára hematológa,...


Myelodysplastic syndromes (MDS) consist of hematologic diseases which differ in clinical features and also in cytogenetic presentation. They are characterized with abnormal development of at...

Zobraziť viac