Odbornosti / archív článkov

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Distribúcia ohnísk i trendy incidencie kliešťovej encefalitídy (KE) a lymskej boreliózy (LB) v krajoch Slovenska počas prvých dvoch dekád 21. storočia napriek spoločnému vektorovi kliešťovi...


Kliešťami prenášané ochorenia predstavujú v súčasnosti celosvetový problém so stúpajúcou tendenciou. Kliešť Ixodes ricinus je hlavným vektorom patogénov spôsobujúcich kliešťami prenášané infekcie u ľudí. Menej...


Črevné parazitárne infekcie predstavujú celosvetový problém v oblasti verejného zdravia. Účinná prevencia a kontrola črevných parazitických infekcií je dôležitá najmä medzi vysokorizikovými skupinami. V našej...


Strongyloidiasis, a parasitic disease of humans caused by the Strongyloides nematode, was recently added to the list of neglected tropical diseases requiring control measures in...

Zobraziť viac