Kliešťami prenášané infekcie na Slovensku v rokoch 2021 – 2023

Abstrakt:

Kliešťami prenášané ochorenia predstavujú v súčasnosti celosvetový problém so stúpajúcou tendenciou. Kliešť Ixodes ricinus je hlavným vektorom patogénov spôsobujúcich kliešťami prenášané infekcie u ľudí. Menej známymi, a teda aj sledovanými ochoreniami, sú anaplazmóza, rickettsióza, Q horúčka a babezióza. Cieľom práce bolo sledovať ochorenia spôsobené najmä patogénmi, Rickettsia species, Coxiella burnetii a Anaplasma phagocytophilum. Podľa EPISu bolo na Slovensku za roky 2021 – 2023 hlásených 18 prípadov rickettsióz, Q horúčka u 2 pacientov a anaplazmóza u 8 pacientov.