Derivatizácia zlúčenín do formy fosfóniových solí – nová perspektívna stratégia eliminácie patogénnych akantaméb

Abstrakt:

Pre závažné infekcie človeka spôsobované amfizoickými meňavkami rodu Acanthamoeba – granulomatóznu amébovú encefalitídu (GAE) a akantamébovú keratitídu (AK) doposiaľ nebola vyvinutá spoľahlivá a štandardizovaná terapia, čo je spôsobené najmä variabilnou citlivosťou patogénov a vysokorezistentnými cystami. Experimenty dokazujú, že deriváty známych zlúčenín a fytochemikálií vo forme amfifilných fosfóniových solí sa vyznačujú účinnejšou penetráciou cez cytoplazmatickú membránu akantaméb a akumuláciou v membránových systémoch, ktoré poškodzujú. Dosahujú tak niekoľkonásobne vyšší amebicídny účinok a predstavujú novú potenciálnu stratégiu eliminácie patogénnych kmeňov týchto amfizoických meňaviek.