Ovplyvnia klimatické zmeny výskyt machovcov na Slovensku?

Abstrakt:

Machovce sú celosvetovo rozšírené endoparazity, ktoré postihujú gastrointestinálny trakt zvierat a ľudí. Rody Ancylostoma a Uncinaria patria do čeľade Ancylostomatidae a majú zoonotický potenciál. V našej práci sme sa zaoberali výskytom a prevalenciou parazitov z čeľade Ancylostomatidae v rôznych skupinách mäsožravcov. Naše výsledky sú prvotnou molekulárnou a morfometrickou evidenciou výskytu Uncinaria stenocephala u psov a líšok na Slovensku aj v Európe. Výskyt tohto druhu je špecifický práve pre oblasti mierneho pásma, zatiaľ čo výskyt druhov rodu Ancylostoma je obmedzený predovšetkým na tropické a subtropické oblasti. Klimatické zmeny by mohli ovplyvniť výskyt nových druhov machovcov na Slovensku, ktoré by predstavovali zdravotné riziko nielen u mäsožravcov, ale aj v ľudskej populácii.