Biochémia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Diagnostika lyzozómových ochorení vyžaduje vysokopersonalizovaný prístup, pretože tieto ochorenia pokrývajú široké spektrum dedičných metabolických porúch s odlišnými molekulárnymi podstatami. Rýchlou a perspek- tívnou alternatívou sa...


V súčasnosti sú imunodetekčné techniky zavedeným štandardom na identifikáciu a kvantifikáciu bielkovín vo vzorkách v klinickej diagnostike. Napriek tomu však majú svoje obmedzenia, ako je...


Karcinoidy sú relatívne vzácne nádory. Patria do skupiny neuroendokrinných tumorov, ktoré vychádzajú z neu- roendokrinného tkaniva a majú určité spoločné charakteristiky. Rastú veľmi pomaly, rozmerovo...


Nedostatok vitamínu D bol pôvodne odhalený ako príčina krivice v dôsledku nedostatočnej expozície slnečnému žiareniu alebo príjmu potravín bohatých na vitamín D. Okrem svojej úlohy...

Zobraziť viac