Biochémia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Autor popisuje v článku problematiku urolitiázy, rozoberá jednotlivé postupy chemickej analýzy močových konkrementov (MK) z pohľadu vhodnosti a možnosti diagnostikovať ojedinelé  alebo neznáme MK. Kľúčové slová: urolitiáza, mokrá cesta...


Cieľom práce bolo vyvinúť metódu stanovenia α-tokoferolu (vitamín E) na kvapalinovom chromatografe s trojitým kvadrupólom. Východiskový objem vzorky použitý na analýzu bol 50μl séra. Ióny boli...


Cieľom tejto práce bolo vyvinúť a zvalidovať pracovné postupy pre metódy na stanovenie stopových prvkov meď a zinok v krvnom sére pre rutinnú diagnostiku v...


Vyšetrenie mozgovomiechového moku (likvoru) má svoje významné a nezastupiteľné miesto v neurológii a neurochirurgii. Informácie získané analýzou tohto vzácneho biologického materiálu vo veľ kej miere...

Zobraziť viac