Biochémia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Byla analyzována data z plzeňského regionu za čtyřicetileté období. Ve studii byl zaznamenán sestupný trend výskytu parazitárních infekcí. K největším změnám došlo v 90. létech...


The success of in vitro fertilization (IVF) treatments is influenced by a complex interplay of multiple factors, including patient-specific biochemical parameters. In this study, a...


Úvod: Analýza chemického zloženia konkrementov tvorí neoddeliteľnú súčasť manažmentu pacienta s urolitiázou. Presné výsledky sú dôležité pre správnu identifikáciu procesov v moči a metabolických abnormalít. Materiál a metodika: Močové...


Diagnostika lyzozómových ochorení vyžaduje vysokopersonalizovaný prístup, pretože tieto ochorenia pokrývajú široké spektrum dedičných metabolických porúch s odlišnými molekulárnymi podstatami. Rýchlou a perspek- tívnou alternatívou sa...

Zobraziť viac