Záchyty parazitárních agens nebo protilátek proti nim v plzeňském regionu v létech 1981 – 2020

Abstrakt:

Byla analyzována data z plzeňského regionu za čtyřicetileté období. Ve studii byl zaznamenán sestupný trend výskytu parazitárních infekcí. K největším změnám došlo v 90. létech minulého století, kdy se v ČR transformovalo zdravotnictví, hygienická služba a také docházelo ke změnám geografického uspořádání. To vše mohlo analýzu ovlivňovat. Vedle kvalitní diagnostiky je velmi důležité dodržovat nastavený systém hlášení kompetentním orgánům a z dlouhodobého hlediska i uchovávání relevantních dat.