Mikrobiológia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Opis prípadu Na Slovensku dokumentujeme veľmi ojedinele diagnostikovaný prípad neurotoxoplazmózy u 60-ročného HIV pacienta v štádiu AIDS. Dôvodom hospitalizácie pacienta boli časté horúčky, vracanie, epileptické záchvaty...


Infekčná endokarditída (IE) je ochorenie, ktoré spôsobujú rôzne mikroorganizmy, najčastejšie však stafylokoky a streptokoky. Patologický proces je väčšinou lokalizovaný na srdcových chlopniach a podľa priebehu...


Súčasné metódy liečby a moderné liečivá udržujú ľudí nažive čoraz dlhšie, s tým však prichádzajú aj ďalšie s vekom spojené ochorenia. Typickým ochorením tohto typu...


Diftéria patrila v minulosti k hlavným príčinám detskej chorobnosti a úmrtnosti. Toxické kmene Corynebacterium diphteriae stále cirkulujú vo svete vrátane Európy, Severnej a Južnej Ameriky,...

Zobraziť viac