Mikrobiológia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Syfilis je ochorenie vyvolané spirochétou Treponema pallidum. Ochorenie prebieha v niekoľkých štádiách, pričom posledné terciárne štádium syfilisu nastáva približne o 10–20 rokov po infekcii asi...


Na identifikáciu vyvolávateľov infekcií dolných dýchacích ciest sa rutinne využíva kultivácia, sérologická diagnostika a molekulárnobiologické metódy. V práci bola porovnaná metóda PCR (panel multiplex PCR)...


Syfilis je ochorenie vyvolané spirochétou Treponema pallidum. Ochorenie prebieha v niekoľkých štádiách, pričom posledné terciárne štádium syfilisu nastáva približne o 10–20 rokov po infekcii asi...


Rýchla a vysokovýkonná laboratórna diagnostika sa v čase celosvetovej pandémie ukázala ako jeden z hlavných nástrojov monitorovania a hodnotenia priebehu pandemických vĺn. Okrem toho bola...

Zobraziť viac