newslab 2023/2


Cieľom tohto systematického prehľadu je vyhodnotiť vzájomné postavenie mpMRI a nových biomarkerov v diagnostike nádorov prostaty (PCa). V súčasnosti používané markery nádorov prostaty nevykazujú dostatočnú...


Elastofibroma in extremely rare location of rearfoot is described. The tumor occurred in 57-ys-old man with recent history of arthrosis of the 1st metatarsophalangeal joint...


Syfilis je ochorenie vyvolané spirochétou Treponema pallidum. Ochorenie prebieha v niekoľkých štádiách, pričom posledné terciárne štádium syfilisu nastáva približne o 10–20 rokov po infekcii asi...


Biomarkery vylučované embryami v kultivačnom médiu majú potenciál na hodnotenie kvality embryí a potenciálu implantácie pri oplodnení in vitro. Kvalita kultivačných médií je kritickým faktorom...


Sérové koncentrácie anti-Müllerovho hormónu (AMH) sú dnes považované za najpresnejší biochemický ukazovateľ zásoby vajíčok vo vaječníkoch. Využívajú sa na predikciu výsledku liečby neplodnosti, nástupu menopauzy,...


Kožiarovité (Dermestidae) sú kozmopolitne rozšírená skupina chrobákov zahŕňajúca množstvo druhov. Svojím spôsobom života sa dostávajú do úzkeho kontaktu s človekom a môžu spôsobovať zdravotné komplikácie....


Umelá inteligencia (UI) má potenciál transformovať onkológiu tým, že poskytuje nové pohľady na diagnostiku a liečbu rakoviny. Jednou z najvýznamnejších aplikácií UI v onkológii je...


Na identifikáciu vyvolávateľov infekcií dolných dýchacích ciest sa rutinne využíva kultivácia, sérologická diagnostika a molekulárnobiologické metódy. V práci bola porovnaná metóda PCR (panel multiplex PCR)...


The success of in vitro fertilization (IVF) treatments is influenced by a complex interplay of multiple factors, including patient-specific biochemical parameters. In this study, a...