Abstrakt:

Kožiarovité (Dermestidae) sú kozmopolitne rozšírená skupina chrobákov zahŕňajúca množstvo druhov. Svojím spôsobom života sa dostávajú do úzkeho kontaktu s človekom a môžu spôsobovať zdravotné komplikácie. Niekoľko druhov z rodu Anthrenus možno nájsť takmer v každej domácnosti. Zdravotné komplikácie nevyvolávajú priamo imága chrobákov, ale ich larvy, ktoré majú na svojom povrchu veľké množstvo chĺpkov. Uvoľnené larválne chĺpky pri kontakte s pokožkou alebo s mukóznymi membránami môžu u citlivých osôb vyvolať alergickú reakciu manifestujúcu sa dermatitídou alebo rinitídou. Jedným z takýchto typov sú hastisety, ktoré sú charakteristické pre kožiarovité chrobáky podčeľade Megatominae (Coleoptera: Dermestidae: Megatominae).