Hepatálna kapilarióza – zabudnutá zoonóza?

Abstrakt:

Pečeňová nematóda Capillaria hepatica, považovaná za najpatogénnejšieho parazita potkanov a iných hlodavcov, patrí vzhľadom na svoj špecifický životný cyklus a spôsob prenosu, celosvetovo k najmenej preštudovaným helmintom. Jediné publikované nálezy C. hepatica zo Slovenska (Československa) pochádzajú zo 60. a 70. rokov 20. storočia, keď bolo post mortem zaznamenaných aj 9 humánnych prípadov tejto infekcie. V súčasnosti sa na Parazitologickom ústave SAV, v. v. i. začal epidemiologický výskum, ktorého cieľom je priniesť aktuálne informácie o rozšírení tohto parazita v intenzívne sa urbanizujúcom prostredí.