Prevalencia intestinálnych parazitov u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici Košice

Abstrakt:

Črevné parazitárne infekcie predstavujú celosvetový problém v oblasti verejného zdravia. Účinná prevencia a kontrola črevných parazitických infekcií je dôležitá najmä medzi vysokorizikovými skupinami. V našej štúdii sme sa venovali epidemiologickému výskumu parazitických infekcií u detí hospitalizovaných v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. V období od septembra 2018 do apríla 2023 bolo do štúdie zaradených celkovo 420 vzoriek stolíc od detí predškolského a školského veku. Vzorky stolice boli vyšetrované základnou koprologickou flotačnou metódou na dôkaz cýst, oocýst, protozoí a vajíčok helmintov. Kryptosporídie sme detegovali farbiacou metódou podľa Kinyouna a ELISA testom. Tento príspevok sumarizuje prevalenciu intestinálnych parazitov u hospitalizovaných detí za posledných 5 rokov.