Biopsia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Prezentujeme prípad prostatického adenokarcinómu s aberantnou expresiou p63 (PKAE). Išlo o tumor prostaty u 79-ročného muža, ktorý bol pre zvýšené PSA indikovaný na biopsiu prostaty....