Autor MUDr. Michal Zámečník


Prezentujeme prípad prostatického adenokarcinómu s aberantnou expresiou p63 (PKAE). Išlo o tumor prostaty u 79-ročného muža, ktorý bol pre zvýšené PSA indikovaný na biopsiu prostaty....


Prezentovaný je zriedkavý prípad celulárneho angiofibrómu vulvy u 51-ročnej ženy. Išlo o 1,5-centimetrový tumor labium maius l. dx. Histologický obraz a imunohistochemický nález boli podobné...


Opísaný je zriedkavý extrapulmonálny prípad lymfangioleiomyomatózy (LAM) lymfatických uzlín panvy, ktoré boli odstránené v rámci stagingovej operácie pre karcinóm uteru. Šlo o 75-ročnú pacientku s...


Úvod: Malobunkový karcinóm ovária hyperkalcemického typu je veľmi zriedkavý tumor mladých žien, ktorý bol nedávno zaradený do skupiny malígnych rhabdoidných tumorov. Opis prípadu a výsledky: Prezentovaný...

Zobraziť viac