newsLab 2018/1


Teratómy patria medzi germinatívne nádory vyskytujúce sa v gonádach alebo extragonadálne. Ovariálne teratómy sú väčšinou benígne cystické nádory tvorené zrelými tkanivami vychádzajúcimi z jednej alebo...


Opísaný je zriedkavý extrapulmonálny prípad lymfangioleiomyomatózy (LAM) lymfatických uzlín panvy, ktoré boli odstránené v rámci stagingovej operácie pre karcinóm uteru. Šlo o 75-ročnú pacientku s...


Urogenitálne mykoplazmy a ureaplazmy, konkrétne Mycoplasma hominis (M. hominis) a Ureaplasma urealyticum (U. urealyticum) sú oportúnne bakteriálne patogény vyvolávajúce urogenitálne infekcie u detí aj dospelých....


Epsteinov-Barrovej vírus (EBV) je ubikvitárne rozšírený Y-herpes vírus. Po infikovaní imunokompetentných je­dincov zväčša navodí celoživotnú asymptomatickú infekciu, avšak u imunokompromitovaných pacientov môže spôsobiť vážne komplikácie....


Infračervená (IČ) spektroskopia umožňuje relatívne presnú a spoľahlivú analýzu chemického zloženia močového konkrementu, čo je nevyhnutný predpoklad pre správnu konzervatívnu liečbu a prevenciu recidív. V...


V súčasnej klinickej praxi sa pre analýzu nádorových ochorení na Slovensku využíva histologické vyšetrenie tumorového tkaniva. Tento prístup však nie je ideálnym riešením, pretože vyžaduje...


Prevalencia porúch mužskej a ženskej fertility je v súčasnosti veľmi vysoká, postihuje približne 10-15 % párov. Na stúpajúcom trende výskytu neplodnosti sa okrem iného podieľajú...


Nádory vychádzajúce z buniek neuroendokrinného systému vytvárajú samostatnú skupinu nádorov s charak­teristickou histologickou stavbou a funkčnými vlastnosťami, vyskytujúcimi sa na rôznych miestach v organiz­me, najmä...