newsLab 2018/1


Priznám sa, že s výberom témy pre aktuálne vydanie som mal menšie problémy. Počas posledného obdobia ma to­tiž zaujalo niekoľko zaujímavých tém, ktorým by sa...


Baktéria V cholerae je ľudským patogénom, ale aj prirodzeným obyvateľom vodného prostredia. V posledných rokoch sú čoraz častejšie zaznamenané infekcie spôsobené Vibrio cholerae non-O1, non-O139...


Prezentovaný je zriedkavý prípad celulárneho angiofibrómu vulvy u 51-ročnej ženy. Išlo o 1,5-centimetrový tumor labium maius l. dx. Histologický obraz a imunohistochemický nález boli podobné...


Nádory vychádzajúce z buniek neuroendokrinného systému vytvárajú samostatnú skupinu nádorov s charak­teristickou histologickou stavbou a funkčnými vlastnosťami, vyskytujúcimi sa na rôznych miestach v organiz­me, najmä...


Prevalencia porúch mužskej a ženskej fertility je v súčasnosti veľmi vysoká, postihuje približne 10-15 % párov. Na stúpajúcom trende výskytu neplodnosti sa okrem iného podieľajú...


V súčasnej klinickej praxi sa pre analýzu nádorových ochorení na Slovensku využíva histologické vyšetrenie tumorového tkaniva. Tento prístup však nie je ideálnym riešením, pretože vyžaduje...


Infračervená (IČ) spektroskopia umožňuje relatívne presnú a spoľahlivú analýzu chemického zloženia močového konkrementu, čo je nevyhnutný predpoklad pre správnu konzervatívnu liečbu a prevenciu recidív. V...


Epsteinov-Barrovej vírus (EBV) je ubikvitárne rozšírený Y-herpes vírus. Po infikovaní imunokompetentných je­dincov zväčša navodí celoživotnú asymptomatickú infekciu, avšak u imunokompromitovaných pacientov môže spôsobiť vážne komplikácie....