Vyhľadávanie podľa tagu neuroendokrinné neoplázie


Nádory vychádzajúce z buniek neuroendokrinného systému vytvárajú samostatnú skupinu nádorov s charak­teristickou histologickou stavbou a funkčnými vlastnosťami, vyskytujúcimi sa na rôznych miestach v organiz­me, najmä...