Vyhľadávanie podľa tagu nádorové ochorenie


V súčasnej klinickej praxi sa pre analýzu nádorových ochorení na Slovensku využíva histologické vyšetrenie tumorového tkaniva. Tento prístup však nie je ideálnym riešením, pretože vyžaduje...