Uncategorized @sk

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Biomarkery vylučované embryami v kultivačnom médiu majú potenciál na hodnotenie kvality embryí a potenciálu implantácie pri oplodnení in vitro. Kvalita kultivačných médií je kritickým faktorom...


Sérové koncentrácie anti-Müllerovho hormónu (AMH) sú dnes považované za najpresnejší biochemický ukazovateľ zásoby vajíčok vo vaječníkoch. Využívajú sa na predikciu výsledku liečby neplodnosti, nástupu menopauzy,...


Chronické, ťažko liečiteľné ulcerácie diabetickej nohy spôsobujú veľkú záťaž pre pacienta aj pre systém zdravotnej starostlivosti. Napriek použitiu mnohých konvenčných a alternatívnych spôsobov liečby nedokážeme...


The European Cytogeneticists Association, E.C.A., je Európska cytogenetická asociácia registrovaná vo Francúz- sku, založená v júli 1997, ktorá pravidelne v dvojročnom intervale organizuje European Cytogenomics ...

Zobraziť viac