Uncategorized @sk

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

Keďže tu máme prvú časť našej novej rubriky Novinky, názory a pohľady, na začiatok by som  chcel  v skratke charakterizovať  jej ciele.  Tie totiž  nespočívajú...


Predkladaná publikácia je komplexným dokumentom s najnovšími poznatkami z parazitológie určeným pre študentov medicínskeho i prírodovedného zamerania na pregraduálnej i postgraduálnej úrovni. Užitočné informácie sústredené v jednom dokumente...


Liečba autovakcínami v čase hroziaceho nástupu postantibiotickej éry prežíva renesanciu. Je vhodná pre pacientky s chronickými a recidivujúcimi kolpitídami, u ktorých opakovaná antimikrobiálna liečba, prípadne...

Zobraziť viac