Autor Silvia Toporcerová


Biomarkery vylučované embryami v kultivačnom médiu majú potenciál na hodnotenie kvality embryí a potenciálu implantácie pri oplodnení in vitro. Kvalita kultivačných médií je kritickým faktorom...


Sérové koncentrácie anti-Müllerovho hormónu (AMH) sú dnes považované za najpresnejší biochemický ukazovateľ zásoby vajíčok vo vaječníkoch. Využívajú sa na predikciu výsledku liečby neplodnosti, nástupu menopauzy,...