Autor Miroslava Popelková


Biomarkery vylučované embryami v kultivačnom médiu majú potenciál na hodnotenie kvality embryí a potenciálu implantácie pri oplodnení in vitro. Kvalita kultivačných médií je kritickým faktorom...