Abstrakt:

Biomarkery vylučované embryami v kultivačnom médiu majú potenciál na hodnotenie kvality embryí a potenciálu implantácie pri oplodnení in vitro. Kvalita kultivačných médií je kritickým faktorom v reprodukčnej medicíne, ktorý ovplyvňuje úspešnosť IVF procesu. Ideálne biomarkery by mali byť neinvazívne, stabilné, špecifické pre embryá a ľahko detegovateľné. Kultivačné médium blastocysty (SBM) ponúka neinvazívny, dostupný materiál na analýzu. Štúdie skúmajú SBM prostredníctvom proteomiky a metabolomiky, pričom identifikujú proteíny a metabolity ako potenciálne markery kvality embryí.