Intraindividuálna variabilita sérových koncentrácií AMH u neplodných žien

Abstrakt:

Sérové koncentrácie anti-Müllerovho hormónu (AMH) sú dnes považované za najpresnejší biochemický ukazovateľ zásoby vajíčok vo vaječníkoch. Využívajú sa na predikciu výsledku liečby neplodnosti, nástupu menopauzy, závažnosti niektorých metabolicko-hormonálnych patológií. Dlho sa predpokladalo, že sérová koncentrácia AMH je u ženy stabilná a intra- i intercyklická variabilita je minimálna. Dnes je už známe, že koncentrácie AMH môžu varírovať až o 30 % v rámci cyklu, čo mení pohľad na manažment liečby neplodnosti predovšetkým v hraničných skupinách pacientok.