newsLab 2016/2


Pľúcna aspergilóza predstavuje široké spektrum rôznych klinických foriem postihnutia dolných dýchacích ciest – od alergických prejavov až po život ohrozujúce infekcie u vysoko rizikových pacientov....


Ako pri ostatných herpesvírusoch ľudí, aj pri cytomegalovíruse (CMV) po prekonaní primárnej infekcie nasleduje celoživotná infekcia, sprevádzaná obdobím latencie a reaktivácie, ktorá býva spojená s...


Typickým prejavom infekcie vírusom Epsteina-Barrovej (EBV) je infekčná mononukleóza. Ochorenie je spojené s výrazným oslabením obranyschopnosti organizmu, najmä v oblasti bunkovej imunity. U osôb s...


Kongenitálne poruchy glykozylácie (CDG) sú rýchlo rastúcou skupinou dedičných metabolických ochorení s rôznorodými klinickými príznakmi. Rozsiahla škála symptomatiky ich tak zaraďuje medzi obťažne diagnostikovateľné ochorenia....


Mikroskopické huby sú eukaryotické, heterotrofné mikroorganizmy vyskytujúce sa celosvetovo. Podľa zdroja organických látok ich delíme na saprofyty, symbionty a parazity. K mykotickým ochoreniam a stavom...


Breast cancer encompasses heterogeneous group of tumors with different histological, biological and clinical behavior. Intra- and inter-tumor heterogeneity as a result of genetic and non-genetic...


  Úvod: Liečba pacientok s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) počas tehotenstva predstavuje aj v ére inhibítorov tyrozínkináz (TKI) dôležitú výzvu nielen z pohľadu klinického lekára hematológa,...


Myelodysplastic syndromes (MDS) consist of hematologic diseases which differ in clinical features and also in cytogenetic presentation. They are characterized with abnormal development of at...