newsLab 2016/2


Európsky kongres klinických mikrobiológov a infektológov – ECCMID, je každoročne najväčším odborným podujatím pre lekárov, laboratórnych  pracovníkov, vedcov a výskumníkov v oblasti mikrobiológie a infekčných...


IgA nefropatia sa v súčasnosti považuje za autoimunitné ochorenie so špecifickým autoantigénom (galaktozyl-deficientné IgA1), špecifickými autoprotilátkami (IgG a IgA1), tvorbou imunokomplexov s ich následným ukladaním...


Úvod: Malobunkový karcinóm ovária hyperkalcemického typu je veľmi zriedkavý tumor mladých žien, ktorý bol nedávno zaradený do skupiny malígnych rhabdoidných tumorov. Opis prípadu a výsledky: Prezentovaný...


Úvod: Invazívna aspergilóza (IA) patrí medzi najčastejšie invazívne mykotické infekcie a predstavuje vážny problém v skupine imunokompromitovaných pacientov. V posledných rokoch sa však zvyšuje počet...


Úvod: Akútna myeloidná leukémia (AML) je fenotypovo a geneticky heterogénne klonálne ochorenie krvotvorných progenitorových buniek, pri ktorej dochádza k rýchlej a nekontrolovanej proliferácii patologickej bunkovej...


Myelodysplastic syndromes (MDS) consist of hematologic diseases which differ in clinical features and also in cytogenetic presentation. They are characterized with abnormal development of at...


  Úvod: Liečba pacientok s chronickou myelocytovou leukémiou (CML) počas tehotenstva predstavuje aj v ére inhibítorov tyrozínkináz (TKI) dôležitú výzvu nielen z pohľadu klinického lekára hematológa,...


Breast cancer encompasses heterogeneous group of tumors with different histological, biological and clinical behavior. Intra- and inter-tumor heterogeneity as a result of genetic and non-genetic...