Autor RNDr. Renáta Lukačková


Myelodysplastic syndromes (MDS) consist of hematologic diseases which differ in clinical features and also in cytogenetic presentation. They are characterized with abnormal development of at...


Pokroky v liečbe chronickej myelocytovej leukémie (CML) sa výrazne zmenili s príchodom inhibítorov tyrozínkinázy (TKI). Absolútnou nevyhnutnosťou liečby je pravidelná aktualizácia manažmentu pacientov a liečebných...