newsLab 2016/1


Zápal je všeobecná obranná reakcia tela proti rôznym škodlivým podráždeniam. Významným ukazovateľom zápalu je proteín akútnej fázy CRP – C-reaktívny proteín. Jeho koncentrácia sa zvyšuje...


Pečeň má centrálnu úlohu v energetickom a intermediárnom metabolizme. Okrem toho má exkrečnú (endogénne látky) a detoxikačnú (exogénne látky) funkciu. Na diagnostiku ochorení pečene slúžia...


Gastrointestinálny trakt (GIT) zaisťuje prívod vody a živín vrátane vitamínov a minerálov nutných na funkciu organizmu, zaisťuje energetické zdroje aj stavebné látky. Medzi poruchy GIT-u...


Hypoglykémia je nízka koncentrácia glukózy v krvi spojená s typickými klinickými prejavmi. Najčastejšie sa vyskytuje ako akútna komplikácia u diabetikov, najmä tých, ktorí sú liečení...


Paraneoplastický syndróm je súbor všetkých symptómov, ktoré sa objavia v dôsledku prítomnosti nádoru, ale nesúvisia priamo s jeho rastom ani so vznikom metastáz. Môže postihovať...


Urolitiáza znamená prítomnosť konkrementov v dutom systéme obličiek alebo v odvodných močových cestách. Urolitiáza nie je samostatné ochorenie, ale príznak metabolickej poruchy. Autor sa zaoberá...


Onkomarkery sú substancie prítomné v organizme v dôsledku vzniku a vývoja malígneho procesu. Sú produkované nádorovými bunkami alebo normálnymi bunkami organizmu ako metabolická alebo imunologická...


Pokroky v liečbe chronickej myelocytovej leukémie (CML) sa výrazne zmenili s príchodom inhibítorov tyrozínkinázy (TKI). Absolútnou nevyhnutnosťou liečby je pravidelná aktualizácia manažmentu pacientov a liečebných...


Monoklonové gamapatie (MG) predstavujú heterogénnu skupinu ochorení, ktoré charakterizuje klonálna proliferácia plazmocytov, plazmocytoidných lymfocytov alebo diferencovaných B-lymfocytov produkujúcich monoklonový proteín (M-proteín). Najvýznamnejším reprezentantom malígnych MG...