Autor MUDr. Katarína Vlniešková


Zápal je všeobecná obranná reakcia tela proti rôznym škodlivým podráždeniam. Významným ukazovateľom zápalu je proteín akútnej fázy CRP – C-reaktívny proteín. Jeho koncentrácia sa zvyšuje...


Pečeň má centrálnu úlohu v energetickom a intermediárnom metabolizme. Okrem toho má exkrečnú (endogénne látky) a detoxikačnú (exogénne látky) funkciu. Na diagnostiku ochorení pečene slúžia...


Gastrointestinálny trakt (GIT) zaisťuje prívod vody a živín vrátane vitamínov a minerálov nutných na funkciu organizmu, zaisťuje energetické zdroje aj stavebné látky. Medzi poruchy GIT-u...