Vyhľadávanie podľa tagu lipáza


Gastrointestinálny trakt (GIT) zaisťuje prívod vody a živín vrátane vitamínov a minerálov nutných na funkciu organizmu, zaisťuje energetické zdroje aj stavebné látky. Medzi poruchy GIT-u...