Autor Vojtech Boldiš


Bičíkovitý parazitický prvok Trichomonas vaginalis postihuje urogenitálny systém a je pôvodcom sexuálne prenosného ochorenia – trichomonózy. Cieľom tejto práce bolo komplexné štúdium rastových schopností trichomonád...


Pri kvantitatívnom porovnaní citlivosti koncentračných metód pre dôkaz cýst prvoka Entamoeba coli sme vyššiu efektívnosť zistili v merthiolát-jód-formalínovej (MIF) sedimentácii, ktorou sme v 100 µl...


V práci sme porovnali tri koprologické metódy priameho dôkazu črevných parazitov: i) Hrubý náter podľa Katoa, ii) Sedimentačnú techniku s použitím merthiolát-jód-formaldehydu (MIF) a iii)...


Kožiarovité (Dermestidae) sú kozmopolitne rozšírená skupina chrobákov zahŕňajúca množstvo druhov. Svojím spôsobom života sa dostávajú do úzkeho kontaktu s človekom a môžu spôsobovať zdravotné komplikácie....

Zobraziť viac