Vyhľadávanie podľa tagu citlivosť


Pri kvantitatívnom porovnaní citlivosti koncentračných metód pre dôkaz cýst prvoka Entamoeba coli sme vyššiu efektívnosť zistili v merthiolát-jód-formalínovej (MIF) sedimentácii, ktorou sme v 100 µl...


V práci sme porovnali tri koprologické metódy priameho dôkazu črevných parazitov: i) Hrubý náter podľa Katoa, ii) Sedimentačnú techniku s použitím merthiolát-jód-formaldehydu (MIF) a iii)...