Porovnanie koprologických metód používaných v diagnostike črevných parazitov

Abstrakt:

V práci sme porovnali tri koprologické metódy priameho dôkazu črevných parazitov: i) Hrubý náter podľa Katoa, ii) Sedimentačnú techniku s použitím merthiolát-jód-formaldehydu (MIF) a iii) Flotačnú metódu so síranom zinočnatým podľa Fausta. Jednu skupinu vzoriek stolíc sme zamerali na efektívnosť záchytu prvokov, druhá skupina bola určená pre detekciu helmintov. MIF technika detegovala cysty prvokov citlivejšie (100 %) ako flotačná metóda podľa Fausta (89 %). Pre diagnostiku vajíčok helmintov vykazoval najvyššiu citlivosť náter podľa Katoa (97,2 %).