Vyhľadávanie podľa tagu Faustova flotácia


Pri kvantitatívnom porovnaní citlivosti koncentračných metód pre dôkaz cýst prvoka Entamoeba coli sme vyššiu efektívnosť zistili v merthiolát-jód-formalínovej (MIF) sedimentácii, ktorou sme v 100 µl...