Kvantitatívne porovnanie účinnosti sedimentačnej metódy mertiolát jód formalínovej a flotačnej metódy so síranom zinočnatým

Abstrakt:

Pri kvantitatívnom porovnaní citlivosti koncentračných metód pre dôkaz cýst prvoka Entamoeba coli sme vyššiu efektívnosť zistili v merthiolát-jód-formalínovej (MIF) sedimentácii, ktorou sme v 100 µl sedimentu zistili významne vyšší počet cýst Entamoeba coli v porovnaní s Faustovou flotáciou (87,0 %, resp. 77,7 %; P ≤ 0,05). Avšak, pri porovnaní citlivosti týchto koncentračných metód pre dôkaz vajíčok Ascaris lumbricoides Faustova flotačná metóda so síranom zinočnatým detegovala významne viac vajíčok (v 100 µl) ako sedimentačná MIF metóda (31,3 %, resp. 0,4 %; P ≤ 0,05).