Diagnostika trichomonózy a možnosti optimalizácie kultivačného vyšetrenia pôvodcu Trichomonas vaginalis

Abstrakt:

Bičíkovitý parazitický prvok Trichomonas vaginalis postihuje urogenitálny systém a je pôvodcom sexuálne prenosného ochorenia – trichomonózy. Cieľom tejto práce bolo komplexné štúdium rastových schopností trichomonád a taktiež vyhodnotiť 4-ročné obdobie výskytu trichomonózy v SR. Z metód sme použili kultivačné vyšetrenie a dôkaz DNA T. vaginalis pomocou PCR. Z rastových kriviek vyplýva, že so zvyšujúcim počiatočným inokulom T. vaginalis sa zvyšuje aj generačná doba (GD), čo reprezentujú naše výsledky: 12,9 h GD pre inokulum 1 – 5000 buniek; 17,3 h GD pre inokulum 5 001 – 10 000 buniek; 25,8 h GD pre inokulum 10 001 – 20 000 buniek a 55,5 h GD pre inokulum od 20 001 buniek. Taktiež s rastom inokula sa zvyšuje čas maxima pomnoženia: 2,1 dňa pre inokulum 1 – 5 000 buniek, 3,6 dňa pre inokulum 5 001 – 10 000 buniek, 5,2 dňa pre inokulum 10 001 – 20 000 buniek. Počas 4 rokov sme pomocou kultivácie potvrdili 1,7 % prevalenciu tejto sexuálne prenosnej infekcie zo 17 295 vyšetrených pacientov.