Molekulárna biológia

Filter článkov:

Vydanie :

Odbornosť :

Typ článku :

Filtrovať články

S útlmom pandémie COVID-19 v Európe sa rutinná detekcia infikovaných SARS-CoV-2 vírusom dostáva do úzadia. Nie je to však tak dávno, keď boli na diagnostické...


Od objavenia vírusu hepatitídy C (HCV) v roku 1989 ako pôvodcu akútnej a chronickej hepatitídy C (HC) terapia tohto ochorenia značne pokročila. Liečba interferónom predstavovala...

Zobraziť viac