Autor Klaudia Babišová


Celosvetový výskyt pandémie SARS-CoV-2 urýchlil výskum vo viacerých oblastiach vedy, ktorého cenné výstupy a zistenia pomôžu v budúcnosti riešiť zdravotné výzvy v prípade výskytu nových...


COVID-19 je multiorgánové ochorenie, ktoré je od vypuknutia pandémie subjektom mnohých štúdií. Klinická manifestácia má široké spektrum príznakov od asymptomatického priebehu až po ťažký priebeh,...


Stanovenie miery rizika výskytu ochorení je aktuálnou témou už po desaťročia. Veľká nádej sa vkladala do programu Human Genome Project, od ktorého sa očakávalo, že...

Zobraziť viac