Zmena expresie génov spojených s imunitnou odpoveďou u pacientov s COVID-19

Abstrakt:

COVID-19 je multiorgánové ochorenie, ktoré je od vypuknutia pandémie subjektom mnohých štúdií. Klinická manifestácia má široké spektrum príznakov od asymptomatického priebehu až po ťažký priebeh, s hlavnými rizikovými faktormi ako vyšší vek a komorbidity. Pochopenie interakcií medzi hostiteľom a vírusom môže poskytnúť pohľad na nové potenciálne terapeutické ciele v prevencii a liečbe týchto infekcií. Transkriptómová analýza je účinný nástroj na identifikáciu imunitnej odpovede hostiteľa po napadnutí vírusom SARS-CoV-2. Umožnila identifikovať zmeny v expresii génov a dysregulované dráhy zapojené do aktivácie imunitných buniek. Niekoľko štúdií identifikovalo miRNA a zmeny v ich expresii ako faktor ovplyvňujúci priebeh COVID-19. Rovnako aj defenzíny ako kľúčové komponenty vrodenej imunity majú zmenenú expresiu počas infekcie SARS-CoV-2. Niektoré zmeny v expresii genov sú však vekovo a pohlavne špecifické.

Kľúčové slová: SARS-CoV-2, expresia, cytokíny, miRNA, defenzíny