Využitie syndrómového panelu PCR pri laboratórnej diagnostike infekcií dolných dýchacích ciest a porovnanie s bakteriologickou kultiváciou

Abstrakt:

Na identifikáciu vyvolávateľov infekcií dolných dýchacích ciest sa rutinne využíva kultivácia, sérologická diagnostika a molekulárnobiologické metódy. V práci bola porovnaná metóda PCR (panel multiplex PCR) s kultiváciou baktérií. V roku 2022 bolo na PCR diagnostiku pomocou FILMARRAY ® Pneumonia plus Panel indikovaných 148 vzoriek, ktoré mali zároveň bakteriologickú kultiváciu z identického materiálu. Zhoda v zmysle negatívneho výsledku PCR/kultivácia, resp. pozitívneho s detekciou rovnakého infekčného agensu bola pozorovaná v 110 prípadoch. V 35 prípadoch bola metóda PCR senzitívnejšia ako kultivácia. V 18 prípadoch bola pozorovaná čiastočná zhoda (detekcia vyššieho počtu baktérií pomocou PCR) a v 17 prípadoch bola kultivácia negatívna. V 3 prípadoch (7 izolátov) bola kultivačná metóda citlivejšia ako PCR. Rýchla PCR diagnostika je efektívna najmä u kriticky chorých pacientov a optimálne je používať ju v kombinácii s kultivačným vyšetrením.