Umelá inteligencia v onkológii

Abstrakt:

Umelá inteligencia (UI) má potenciál transformovať onkológiu tým, že poskytuje nové pohľady na diagnostiku a liečbu rakoviny. Jednou z najvýznamnejších aplikácií UI v onkológii je diagnostický proces. Diagnostické nástroje podporované UI dokážu s vysokou presnosťou analyzovať výstupy zo zobrazovacích zariadení môžu efektívnejšie odhaliť nádorový rast v štádiu, v ktorom môže byť ťažko rozpoznateľný aj skúsenými špecialistami. UI môže tiež predpovedať reakciu na liečbu a prognózu na základe údajov špecifických pre pacienta a jeho chorou, vrátane genomiky nádoru. Tieto a iné použitia UI môžu viesť k personalizovanej liečbe pacientov a zlepšeniu výsledkov v boji proti tejto chorobe.

Napriek potenciálnym výhodám UI v onkológii treba prekonať výzvy spojené s nasadením UI systémov do klinickej praxe. Pozornosť si vyžadujú najmä problémy týkajúce sa kvality údajov, súkromia a súladu s predpismi. Je tiež potrebná lepšia integrácia technológií podporovaných UI do existujúcich klinických pracovných postupov. Napriek tomu má používanie UI v onkológii potenciál výrazne zlepšiť diagnostiku a liečbu rakoviny, čo v konečnom dôsledku povedie k lepším výsledkom u pacientov. Ďalší vývoj a pokroky v UI nám umožnia naďalej posúvať hranice toho, čo je v oblasti onkológie možné.