Autor Michal Zámečník


Elastofibroma in extremely rare location of rearfoot is described. The tumor occurred in 57-ys-old man with recent history of arthrosis of the 1st metatarsophalangeal joint...


An unusual case of bladder urothelial carcinoma that showed areas of adamantinoid (ameloblastoma-like) morphology is described. The tumor occurred in 69-ys-old patient. It was a...


Opísaný je prípad endometrioidného karcinómu tela maternice, so “sex-cord like” štruktúrami a hyalinizáciou. Šlo o tumor u 54-ročnej ženy s nízkym štádiom nádorového postihnutia. Histologicky...


Popísaný je prípad hamartómu zo Schwannových buniek hrubého čreva, s tvorbou meissneroidných teliesok. Jednalo sa o 67-ročnú ženu, ktorá nemala klinické známky ani rodinnú anamnézu...

Zobraziť viac