Autor Martin Mrva


Pre závažné infekcie človeka spôsobované amfizoickými meňavkami rodu Acanthamoeba – granulomatóznu amébovú encefalitídu (GAE) a akantamébovú keratitídu (AK) doposiaľ nebola vyvinutá spoľahlivá a štandardizovaná terapia,...


Patogénne kmene amfizoických meňaviek rodu Acanthamoeba sú pôvodcami závažných ochorení – granulomatóznej amébovej encefalitídy (GAE) a akantamébovej keratitídy (AK). V napadnutých tkanivách zvyčajne encystujú. Pre...


Amfizoické meňavky rodu Acanthamoeba sú pôvodcami závažných infekcií človeka (granulomatózna amébová encefalitída, akantamébová keratitída) s problematickou terapiou. Skúmaný bol cytotoxický účinok novej fosfóniovej soli –...