Fluorescenčný rozjasňovač Rylux – alternatíva ku Calcofluor White pre fluorescenčnú vizualizáciu cýst akantaméb

Abstrakt:

Patogénne kmene amfizoických meňaviek rodu Acanthamoeba sú pôvodcami závažných ochorení – granulomatóznej amébovej encefalitídy (GAE) a akantamébovej keratitídy (AK). V napadnutých tkanivách zvyčajne encystujú. Pre rýchlu identifikáciu patogéna je vhodná detekcia cýst v odobratej vzorke alebo kultúre aplikáciou fluorescenčných rozjasňovačov (optických bieličov). Okrem štandardne používaného fluorochrómu Calcofluor White (CFW) možno využiť jeho analóg Rylux, ktorý sa rovnako nešpecificky viaže na polysacharidy v stene cýst akantaméb a jednoduchou aplikáciou poskytuje jej optimálnu vizualizáciu.