Vyhľadávanie podľa tagu Acanthamoeba


Amfizoické meňavky rodu Acanthamoeba sú pôvodcami závažných infekcií človeka (granulomatózna amébová encefalitída, akantamébová keratitída) s problematickou terapiou. Skúmaný bol cytotoxický účinok novej fosfóniovej soli –...