Autor Katarína Palkovičová


Kliešťami prenášané ochorenia predstavujú v súčasnosti celosvetový problém so stúpajúcou tendenciou. Kliešť Ixodes ricinus je hlavným vektorom patogénov spôsobujúcich kliešťami prenášané infekcie u ľudí. Menej...


Cieľom tejto štúdie bolo overiť kvalitu a detekčnú schopnosť diagnostického antigénu Rickettsia akari pripraveného v našom laboratóriu (RaAg). Za týmto účelom sme vyšetrili 139 sér...